سما گرافیکدرباره سماگرافیک

طراحان بسیار مجرب و با تجربه که با پیدا کردن همدیگر علاوه بر تشکیل یک گروه در راستای طراحی در همه نوع سبک از گرافیک مدرن برای برآورده کردن خواسته دقیق مردم تشکیل یک خانواده هم داده اند.
کسب رضایت مردم ممهمترین شعار یک خانواده است بنابر این کار خود را به ما بسپارید!

ما را به دوستانتان معرفی کنید

1398/12/18
توانمندی های ما
آثار ما
1398/12/18
تعرفه سفارش
1398/12/18
لوگو تایپ
لوگو تایپ
1 الی 3 اتود اولیه حد اکثر 3 بار ویرایش درخواستی طی 10 روز کاری
قیمت : 240 الی 350 هزار تومان
لوگو مفهومی
لوگو مفهومی
1 الی 3 اتود اولیه حد اکثر 3 بار ویرایش درخواستی طی 10 روز کاری
قیمت : 360 الی 450 هزار تومان
لوگو ترکیبی
لوگو ترکیبی
1 الی 3 اتود اولیه حد اکثر 3 بار ویرایش درخواستی طی 10 روز کاری
قیمت : 460 الی 550 هزار تومان
کارت ویزیت
کارت ویزیت
1 الی 2 اتود اولیه حد اکثر 2 بار ویرایش درخواستی طی 7 روز کاری
قیمت : 80 هزار تومان
تراکت
تراکت
1 الی 3 اتود اولیه حد اکثر 4 بار ویرایش درخواستی طی 5 روز کاری
قیمت : 20 هزار تومان
بروشور
بروشور
1 الی 2 اتود اولیه حد اکثر 3 بار ویرایش درخواستی طی 10 روز کاری
قیمت : 150 الی 200 هزار تومان
بنر
بنر
1 الی 2 اتود اولیه حد اکثر 3 بار ویرایش درخواستی طی 5 روز کاری
قیمت : 100 الی 150 هزار تومان
پوستر
پوستر
1 الی 2 اتود اولیه حد اکثر 4 بار ویرایش درخواستی طی 7 روز کاری
قیمت : 30 هزار تومان
تماس با ما
1398/12/18

گروه طراحی سما گرافیک

انجام تمام پروژه های چاپی-گرافیکی

طراحی لوگو ، طراحی بنر ، طراحی کارت ویزیت ، طراحی بروشور ، طراحی تراکت و پوستر و ...

منتظر تماس شما هستیم